"Το πρόβλημα είναι ότι περιμένουμε από κάποιους ανθρώπους να μας φερθούν, όπως τους φερθήκαμε εμείς. Πόσο λάθος."

(via neverletyourhopesdie)

Και αδικο φιλε,πολυ αδικο!

(via pigkouinos13)

(via youareneverreadyfortheunexpected)

Sep 16th • 136 notesreblog
Sep 16th • 17191 notes • reblog
hisandherquotes:

everything you love is here
Sep 16th • 5730 notes • reblog
reconsiderates:

Following everyone back whos looking for a tumblr boyfriend
Sep 16th • 43244 notesreblog
Sep 16th • 894 notes • reblog
Sep 16th • 20262 notes • reblog
tothemoonandback-always:

Tothemoonandback-always !!!!!!!!!!!!!!!!
Sep 16th • 35989 notes • reblog
Sep 16th • 3477 notes • reblog
Sep 16th • 93569 notes • reblog
Sep 16th • 709212 notesreblog
Sep 16th • 48632 notes • reblog
Sep 16th • 367571 notes • reblog

Decided to take a video while flying this morning.
Best. Idea. Ever.

perfection

Reminder that this actually exists in our world
THIS IS REAL

I’m gonna cry.

i just read this and thought “humans cant fly dont lie to me sir” then realised, airplanes. 
Sep 16th • 6440 notes • reblog
elenamorelli:

{ countless }
Sep 16th • 76165 notes • reblog
Sep 16th • 7091 notes • reblog
theme made by division themes